Концепція миру та безпеки в магістеріумі Католицької Церкви

Надіслано: Вересень 07, 2015
Прийнято: Жовтень 14, 2015
Автори: 
Oksana Volynets

Lviv Polytechnic National University

Використовуючи системний, структурно-функціональний методи на контент аналіз, досліджено позицію Католицької Церкви щодо глобальної проблеми загрози війни і необхідності гарантування безпеки народам і націям. З’ясовано, що концепція Магістеріуму виходить з позиції гарантування та дотримання прав людини і базується на принципах моральності політики, дотримання міжнародних угод, солідарності та гуманізму.

1. Venedykt KhVI. Liubov u pravdi / Venedykt KhVI. – Zhovkva: Misioner, 2010. – 128 s.; 2. Dokumenty Druhoho Vatykanskoho Soboru. – Lviv: «Svichado», 1996. – 753 s.; 3. Ioann Pavel II Iskupitel cheloveka. Bog, bogatyiy miloserdim. Sovershaya trud. Idite po vsemu miru / Ioann Pavel II. – SIMVOL. – S. 5–60; 4. Katekhyzm Katolytskoi Tserkvy. – Synod Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy, 2002. – 771 s.; 5. Myr na zemli. Entsyklika papy Ivana KhKhIII pro vstanovlennia myru mizh usima narodamy v istyni, spravedlyvosti, liubovi ta svobodi. – Lviv: «Svichado», 2008. – 53 s.; 6. Poslannia Sviatishoho Ottsia z nahody Vsesvitnoho dnia mihranta ta bizhentsia na 2013 rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.catholicnews.org.ua/poslnnya-svytishogo-ottsya-z-nagodi-v; 7. Frantsysk. Radist Yevanhelii / Frantsysk. – Lviv: «Svichado», 2014. – 220 s.; 8. Entsikliki Ego Svyateyshestva papyi Rimskogo 1891, 1981, 1991 gg. o trude, chelovecheskoy zhiznedeyatelnosti, nravstvennosti i morali. –Kiev, 1993. – 278 s.