Памфіл Юркевич про природне право як регулятор справедливих суспільних відносин

https://doi.org/10.23939/shv2018.01.069
Надіслано: Грудень 11, 2017
Прийнято: Квітень 02, 2018
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

У контексті сучасного традиціоналістського інтелектуального руху розглянуто ідею органічного суспільства, що єпоєднанням права імораліна рівніспільноти. П. Юркевич вважав основою такого суспільства ідею справедливостіта пов’язане з нею природне право як засвідчено у спадщиніГуго Ґроція. У трактуванніЮркевича природне право єзмістом позитивного законодавства у справедливому суспільстві. Природне право як регулятор справедливого суспільства все ще залишається важливим для сучасного культурного процесу. Метою цієї статті є розкриття того, як розуміє Юркевич природне право в контекстірегулятора справедливого “органічного” суспільства. Юркевич особливо цінував внесок Античноїфілософіїу розвиток проблематики законодавчоїсистеми як регулятора соціальних відношень. Згідно з Юркевичем, це був філософ, який звернув увагу на сім’ю, як початкову форму соціального життя, тому що вона ґрунтується на природному правіта правилах моралі. Поняття природного права пов’язане з його “філософією серця”, яка слугуєметодологічною основою для морального виправдання (обґрунтування) закону, на якому базується органічне суспільство. Тому Юркевич був одним із перших українських філософів, який намагався зрозуміти поняття органічного суспільства, яке асоціюється зісправедливою соціальною системою, базованою на ідеї природного права.

 

Кистяковскій, А. (1879). Права, по которым судится малороссійскій народъ. Кіевъ: Университетская типографія (І.І. Завадскаго).

Мамардашвили, М. (2010). Очерк современной европейской философии. Москва: Прогресс-Традиция.

Піч, Р. (2001). Передмова. In Юркевич, П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник, 7–12. Київ: Видавництво імен іОлени Теліги: Редакція журналу Український Світ.

Сорочик, Л. (2008). Совесть и любовь как смыслообразующие ценности в философии Памфила Даниловича Юркевича. Гуманитарный вектор, 2, 58–61.

Юркевич, П. (2000). Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. Київ: Український Світ.

Юркевич, П. (1990). Философские произведения. Москва: Правда.

Хвойницька, Х. (2016). Погляди на природне та позитивне право Памфіла Юркевича. Філософські пошуки, 1 (4), 104–113.