Редакційна колегія

Відповідальний редактор

проф. д.т.н. Пасічник Володимир Володимирович

Заступники відповідального редактора

проф. д.т.н. Литвин Василь Володимирович

проф. д.т.н. Шаховська Наталія Богданівна

Відповідальний секретар

проф. д.н.соц.к. Кунанець Наталія Едуардівна

Редакційна колегія

проф. д.т.н. Берко Андрій Юліанович

проф. д.т.н. Бунь Ростислав Адамович

проф. д.т.н. Жежнич Павло Іванович

проф. д.т.н. Медиковський Микола Олександрович

проф. д.т.н. Цмоць Іван Григорович

проф. д.т.н. Буров Євген Вікторович

доц. к.т.н. Кравець Петро Олексійович

проф. д.т.н. Камінський Роман Миколайович

проф. д.філ.н. Левченко Олена Петрівна

доц. к.т.н. Яковина Віталій Степанович

проф. д.т.н. Грицюк Юрій Іванович

д.т.н., проф. Марценюк Василь

Бігун Оксана, Конкордія коледж (штат Колумбія)

доц., к.т.н. Годич Олесь Васильович 

проф. Джоб Маркус

ст.лектор, доц. Евелін Ватовец

проф., д.т.н. Карпінський Микола

доц. Кордік Павел

к.н.і., доц. Новак Ладислав

проф. Покойови Міхаел

проф. Цекеревач Зоран