Функціональні та структурні вимоги до побудови сучасних географічних інформаційних систем

2011;
: сс. 104 – 113
Автори: 
Жежнич П.І., Осика В.О.

This article describes the methods of structure creation of geographic information systems and modern requirements for the design of their structure.

1. Інформатизація космічного землезнавства / Під ред. О.І. Калашникова, Л.В. Сивай. — К.: Наукова думка, 2001 — 606 с.
2. Красовский Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст. — К.:Наукова думка, 2003. — 224 с.
3. Крета Д.Л., Перминова С.Ю. Особенности синтеза системы картографического обеспечения управления экологической безопасностью в Херсонской области // Ученые записки Таврического нац.университета. — Симферополь, 2007- Т.20 (59), № 1. — С. 90–97.
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 1198 від 3 серпня 1998 року «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 2303 від 16 грудня 1999 року «Про створення урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій».
5. Абрамов И.Б., Лущик А.В. Изменения гидродинамических и гидрохимических условий под воздействием полигонов твердых бытовых отходов на территориях распространения эолово-делювиальных лессовидных отложений // Екологія довкілля і безпека життєдіяльності. — К.: Знання, 2007. — № 1. — С.10.
6. Яковлєв Є. О. Геохімічні та екзогенні геологічні процеси як фактор техногенної перебудови геологічного середовища України в XXI сторіччі (теоретично-методичні аспекти)// Актуальні проблеми геології України.
7. Наукова конференція професорсько-викладацького складу геологічного факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченко, 16–17 травня 2000 р.. Матеріали доп. — Київ, 2000. — 4 с.
8. Волошкіна О.С., Перминова С.Ю., Романенко Г.М. До питання розрахунку міграції забруднюючих речовин в межах зон санітарної охорони підземних водозаборів // Екологія і ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. — К.: ІПНБ, 2007. — № 16. — С.69—83.

Жежнич П.І. Функціональні та структурні вимоги до побудови сучасних географічних інформаційних систем / П.І. Жежнич, В.О. Осика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 104–113. – Бібліографія: 8 назв.