Використання асоціативних правил для вироблення знань з побудови тифлокоментарів

2015;
: сс. 277 - 281
Автори: 
Демчук А.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано розроблення математичного забезпечення процесу тифлокоментування відеоконтенту за асоціативними правилами. Це дало змогу формалізувати побудову відеоконтенту для осіб з вадами зору.

1. Буров К. Обнаружение знаний в хранилищах данных // Открытые системы. — 1999. — № 5–6. — С. 67–77.
2. Литвин В. В. Проблема автоматизованої розбудови базової онтології / В. В. Литвин , Т. М. Черна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — Львів, 2014. — № 805. — С. 306–315.
3. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: Учебный курс. — СПб: Питер, 2001. — 368 с.
4. Han J., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques. — Simon Fraser University, 2000.

Демчук А.Б. Використання асоціативних правил для вироблення знань з побудови тифлокоментарів / Демчук А.Б. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 4 назви.