Інтелектуальна система “мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості

2015;
: cc. 225 - 241
Автори: 
Пасічник В. В. Савчук В. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж, E-mail: vpasichnyk@gmail.com, ehorova.valeriya@gmail.com

Подано загальний опис та формулювання мети, змісту, функціональних та технологічних особливостей програмно-алгоритмічного комплексу, який реалізує концепт інтелектуальної системи “Мобільний інформаційний асистент туриста”, який розробляють науковці Національного університету “Львівська політехніка”. В роботі наведено та проаналізовано основні проблемні ситуації, які виникають у процесі створення інтелектуальної інформаційної системи такого класу та методи і способи їх подолання. Формальний опис проекту інтелектуальної системи МІАТ подано в нотації UML, наведено відомості щодо стану та перспектив розроблень сучасних мобільних інформаційних застосунків, зорієнтованих на потреби туриста. Автори визначили суттєві функціональні особливості системи МІАТ та сформували базові вимоги до методів та засобів, які використовуватимуться при її проектуванні та програмно-алгоритмічній реалізації.