Особливості опрацювання медичної інформації для систем підтримки прийняття лікувальних рішень

2015;
: cc. 190 - 204
Автори: 
Мельникова Н.І.

IНаціональний університет “Львівська політехніка”, кафедра “Інформаційні системи та мережі”, E-mail: melnykovanatalia@gmail.com

Проаналізовано основні підходи до опрацювання персоналізованої медичної інформації для прийняття лікувальних рішень і як засіб її реалізації запропоновано архітектуру системи підтримки прийняття лікувальних рішень, проаналізовано отримані результати. Окреслено основні етапи аналізу медичної інформації засобами системи підтримки прийняття лікарських рішень, що дають змогу декомпонувати керівні процеси і описують відношення між керівними потоками та деталізують послідовність використання методів представлення даних у системі.