Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології Mash-Up

2015;
: cc. 165 - 178
Автори: 
Кушнірецька І. І., Кушнірецька О. І., Берко А. Ю.

І.І. Кушнірецька - 1, О.І. Кушнірецька - 1, А.Ю. Берко - 2
Національний університет “Львівська політехніка”,

  1. кафедра інформаційних систем та мереж,
  2. кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Описано проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних з використанням технології Mash-Up. Охарактеризовано функціональні вимоги до системи динамічної інтеграції даних на основі технології Mash-Up. Запропоновано алгоритм побудови онтологічної моделі всіх систем, що інтегруються та алгоритм отримання інформаційних ресурсів із системи, що інтегрується. Розглянуто архітектуру та принципи роботи системи Shares and Discounts Mashup динамічної інтеграції слабоструктурованих даних.