Метод автоматизованої лематизації дієслів німецької мови

2016;
: cc. 204 - 209
Автори: 
Борисова Н. В., Кочуєва З. А., Оліфенко І.В.

Представлено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення розв’язання задачі автоматизованої лематизації німецьких дієслів з відокремлюваними префіксами.