Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл

2016;
: cc. 282 - 291
Автори: 
Угрин Д. І., Демчук А. Б., Наум О. М.

Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графах: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд- кованого списку. Ключовою операцією бджолиного алгоритму є дослідження перспективних позицій та їхніх околів у просторі пошуку. У роботі пропонується метод формування околів рішень з регульованим ступенем подібності та близькості між ними. Пропонуються три підходи до визначення числа агентів фуражирів, які направляються в околи кожної базової позиції.