Конвергенція та крос-медійність: дискурс термінологічної парадигми

1
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Визначено ключові трактування процесу конвергенції; на основі їх аналізу виявлено і систематизовано тенденції у розумінні терміна та його динаміку у соціальних комунікаціях; запропоновано розуміння крос-медійності як процесу реалізації медіа-конвергентних тенденцій. Автор констатує, що медіа-індустрія сьогодні змінюється швидкими темпами, ЗМІ стикаються з освоєнням та поєднанням різних медіа-форматів. На думку автора, ці зміни ставлять перед дослідниками нові наукові проблеми, повязані з напрацюванням нового чи уточненням традиційного термінологічного інструментарію. Зокрема увагу привертають і потребують ширших наукових дефініцій поняття крос-медійності та конвергенції. Йдеться про взаємоповязаність обох термінів та їх розуміння в контексті змін журналістського фаху та загалом медіа-ринку. Узагальнено основні поняття, категорії, зміст, ознаки процесу конвергенції; систематизовано розуміння впливу конвергенції на освоєння нових крос-медійних форматів. Як доводить автор, конвергенція та крос-медійність здатні врятувати друковані медіа від закриття, а отже, вирішити економічні та стратегічні проблеми редакційної політики, що актуально як для журналістів, медіа-ринку загалом, так і для аудиторії ЗМІ. Дослідниця систематизує наявні трактування конвергенції та крос-медійності; доводить, що сучасний розвиток інформаційних технологій не призводить до поглинання традиційного виду медіа новим, а навпаки – відбувається злиття функцій та технологічних можливостей усіх видів ЗМІ; простежує конвергенцію на рівні стратегії та глобальної бізнес-моделі, на технологічному рівні, організаторському та управлінському, на рівні організаційної культури, операційних процесів, маркетингу та відносин зі споживачем. Звідси виводить розуміння крос-медійності як технології прикладного втілення процесу продажу медіа-контенту різними платформами. Автор переконана: з огляду на те, що конвергенція – процес, що розвивається, він у межах різних медіакомпаній матиме своє індивідуальне втілення. Звідси формуватиметься термінологічний інструментарій процесу конвергенції та крос-медійності, він буде уточнюватися самою практикою мас-медійної діяльності. Безліч крос-медійних платформ, крос-медійних інформаційних потоків визначатимуть, яких же дефініцій набере цей процес у майбутньому.

1. Дьюз М. Что такое мультимедийная журналистика? [Электронный ресурс] / М. Дьюз // Редакторский портал. – 2010. – 18 июня. – Режим доступу: http://redactor. in.ua/ru/actual/322.Chto_takoe_multimediynaya_zhurnalistika.

2. Журналистика и конвер­ген­ция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / [под ред. А. Г. Качкаевой]. – М., 2010. – 200 с.

3. Конвергенція та регулювання нових медіа були темами 39-го форуму євро­пейських регуляторів – Мудрак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.telekritika. ua/rinok/print/94491.

4. Новітні медіа та комунікаційні технології. Термінологічний словник / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 412 с.

5. Цимбаленко Є. Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій // Освіта регіону. Політологія психологія комунікації. – 2013. – № 3. – С. 81–85.  

6. Jenkins H. Convergence Culture: Where old and new Media Collide / H. Jenkins. – N.Y., 2006. – 308 p.

7. Jenkins H. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling (Well, Two Actually. Five More on Friday) [Electronic recourse] / H. Jenkins. – 2009. – December. – Access mode : http://henryjenkins.org/12/the_revenge_uni.html#sthash.41Mb.dpuf.  

8. Lehman-Wilzig S. The natural life circle of new media evolution: Intermedi  struggle for survival in the internet age / S. Lehman-Wilzig, N. Cohen-Avigdor // New media & Society. – 2004. – Vol. 6(6). – P. 707–730.

9. Murdock G. Digital possibilities, market realities: the contradictions of communications convergence / G. Murdock, P. Golding. // Socialist register. – 2009. – Mar 19.

10. Rao M. The nature of the information society: A developing world perspective [Electronic recourse] / M. Rao // International Telecommunication Union. – Access mode: http://www.itu.int/osg/spu/ visions/papers/developingpaper.pdf.