Соціальні мережі як один з найефективніших засобів протидії інформаційній агресії в українському інтернет-просторі

1
Національнийй університет "Львівська політехніка"

Під час активного збройного конфлікту на сході України в ЗМІ зявляється чимало різноманітної інформації про події в зоні АТО. Усі найвідоміші мас-медіа сьогодні мають свої сторінки у соціальних мережах. У дослідженні проаналізовано специфіку роботи російських спільнот Новости RT на русском та Россия 24: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ під час подачі контенту про події в Україні та у зоні АТО у соціальній мережі ВКонтакте. Також досліджено специфіку подачі постів про події в зоні АТО українськими групами УКРАЇНА LIVE – НОВИНИ ▪ АТО, Український простір, УКРОП | НОВИНИ УКРАЇНИ | АТОу соціальній мережі ВКонтакте. На основі ключових методів пропаганди, виокремлених досвідченими науковцями України та світу, автор аналізує їх застосування у контенті цих груп. Під час дослідження, було зясовано, що російські спільноти ведуть активну пропагандистську політику в соцмережах стосовно України. А соціальні мережі мають нищівний вплив на аудиторію, адже практично кожна сучасна людина, особливо молоде покоління, має власний акаунт і перебуває в багатьох пабліках. Відтак, інформація поширюється дуже швидко, а якщо вона неправдива, то завдає згубних наслідків.  На основі аналізу контенту про події в Україні  у російських спільнотах мережі ВКонтакте було виокремлено такі методи пропаганди: навішування ярликів, створення культу особи, апелювання до авторитету, демонізація ворога. Крім того, в ході огляду літератури, було з’ясовано, що під час активного розгортання інформаційної війни з боку Росії щодо України, кількість досліджень, що вивчають вплив соціальних мереж на поширення пропаганди є незначною, тому в сучасній науці є гостра потреба поповнення арсеналу такими дослідженнями, адже вони допомагатимуть і навчатимуть, як реагувати на інформаційні атаки агресора морально і юридично грамотно, використовуючи всі складові сучасного інформаційного суспільства, зокрема, соціальні мережі.

1. Гранчак Т.Соціальні мережі – інноваційний механізм зворотного звязку в управлінській діяльності // Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства: [монографія] / Тетяна Гранчак. – НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К ., 2014. – 260 с. – С. 133–177.

2. Быков И. А., Мажоров Д. А., Слуцкий П. А., Филатова О. Г. Ин­тернет-технологии в связях с общественностью / И. А. Быков, Д. А. Мажоров, П. А. Слуцкий, О. Г. Филатова; отв. ред. И. А. Быков,  О. Г. Филатова. – СПб. : Роза мира, 2010. – 275 с.
3.
ВКонтакте [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ ВКонтакті.

4. Децик О. Методи пропаганди [Електронний ресурс] //Телекритика. – URL: http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-08-04/96572.

5. Мудрак Л. Стандарти журналістики в умовах війни: переосмислення [Електронний ресурс] // Mediasapiens. – URL: http://osvita.mediasapiens.ua/ ethics/standards/standarti_zhurnalistiki_v_umovakh_viyni_pereosmislennya/.

6. Семен Н. Ф. Особ­ливості поведінки в умовах інформаційної війни/ Н. Ф. Семен // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті, 22–23 жовтня 2015 р. – Рівне, 2015. – С. 157–159.

7. Семен Н. Ф. Засоби протидії інформаційній агресії в українському інтернет-просторі / Н. Ф. Семен //Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матеріа­ли всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 7 квітня 2016 р.) – К. : Інститут журналістики, 2016. – с. 231 – 234.

8. Семен Н. Ф. Заголовки російських Інтернет-ресурсів у матеріалах про події в Україні в контексті інформаційної агресії / Н. Ф. Семен //Інформаційне суспільство. – 2016. – № 23. – С 44–4 7.