Телепростір луганщини: поступ, перерваний війною

1
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ),

Проаналізовано особливості  становлення та функціонування  телевізійного простору Луганщини з дня заснування у кінці 50-х рр. ХХ ст. і до сьогодні. Виділено п’ять етапів розвитку Луганського регіонального телебачення, зумовлені соціально-політичними трансформаціями суспільства та медіа: від становлення регіональних ТРК і до їх зникнення в 2014 р. через бойові дії на сході України та відродження у новому форматі. Досвід роботи ТРК Луганщини показав недосконалість системи управління та захисту інформаційного поля країни з боку державних структур та повної неготовності протистояти інформаційній агресії як з боку сусідньої країни, так і з боку її фактичних сателітів в середині держави.  інформаційної війни, а нині активно використовується під час агресії на сході України.

Аналіз діяльності регіональних та місцевих каналів у межах телевізійного простору Луганщини дозволив прийти до важливих висновків. По-перше,  вони є бізнес-проектами певних фінансово-економічних чи політичних груп впливу, у яких домінують політичні чи бізнесові інтереси їхніх власників, і політична чи економічна доцільність, а недотримання стандартів професії визначає підходи до виробництва того чи іншого телепродукту. По-друге, телевізійний інформаційний простір фактично монополізований представниками однієї політичної сили, що створює умови для маніпулювання громадською свідомістю й насадження певних стереотипів.

Загалом підтримуючи тезу про те, що регіональне телебачення повинно мати тематичне обличчя, провадити свою програмну політику, зауважимо, що регіональна програмно-тематична політика має поєднувати в телепередачах регіональні, всеукраїнські та загальнолюдські цінності. За таких умов регіональне телебачення буде про­дуктивним засобом у системі національно-патріотичного виховання, сприяти розвитку, захисту, повноправного функціонування української мови, культури, духовності, створення українського національного інформаційного простору.

1. Галич В. М. Інформаційний простір Луганщини: стан і перспективи розвитку /  В. М. Га­лич // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. –  Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2008. – Ч. І. – №3 (142). – C. 80–90.

2. Головчук О. В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Головчук Оксана Василівна. – К., 2007. – 219 с.

3. Гоян В. В. Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста: Дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / В. Гоян. –  К., 1999.  – 210 с.

4. Луганське теле­бачення починалося так… [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lot. lg.ua/?mid=1&page=1. – Назва з екрана. 

5. Нахапетов В. Роль місцевого телебачення у створенні іміджу політичного лідера [Електронний ресурс] / В. Нахапетов.  – Режим доступу : http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/PART-2_4.htm. – Назва з екрана.

6. О канале ЛКТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lkt.lg.ua/about. – Назва з екрана.

7. Пенчук І. Л. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Пенчук Інна Леонідівна. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики, 2003. – 19 с.

8. Скорик А. Я. Музичні програми регіонального телебачення в інформаційному просторі сучасності (на прикладі програм Львівського телебачення) : автореферат дис. канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / А. Я. Скорик.  – Львів, 2009. – 16  с.

9. Соломін Є. О. Телевізійні новини. Луганський досвід : монографія / Є. О. Соломін. –  Ужгород: ФОП Береза А. Е., 2015. – 209 с.