Дитина як суб’єкт права: українська журналістика у формуванні правосвідомості суспільства щодо дітей

2020;
: 27-34
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття є студією-прологом до дослідження складної масштабної наукової проблеми, яку можна означити як «журналістика і культура дитинства». Засадничим питанням цієї наукової ділянки є образ дитини, який формують засоби масової інформації, головно у такому ключі: дитина — це правовий суб’єкт чи безправний об’єкт.

Питання досліджено через вивчення журналістської активності в інформуванні суспільства про права дитини та основний міжнародний юридичний документ, який ці права офіційно закріплює, — Конвенцію про права дитини. Емпіричний матеріал індуктивно звужено до головних випусків найрейтинговіших новинних програм українських телеканалів («1+1», «ISTV», «СТБ», «ІНТЕР») дня тридцятої річниці прийняття Конвенції — 20 листопада 2019 року. Тоді ж, 20 листопада, світ щорічно відзначає Всесвітній день дитини. Увага засобів масової інформації до питання прав дитини у цей день є показовим критерієм інтересу журналістики до т. зв. дитячого питання загалом. Й особливо — крайнього разу: заходи з нагоди 30-річчя Конвенції могли стати вдалим інформаційним приводом для привернення уваги суспільства до питання прав дітей.

Моніторингу названих ЗМІ на предмет інформування про Конвенцію передує коротка розвідка про заходи — в Україні та за кордоном — з відзначення тридцятиріччя прийняття цього міжнародного документа. Усі новини, які безпосередньо стосувалися дітей, проаналізовано з ракурсу формування уявлення про мало- чи неповнолітніх осіб як суб’єктів права.

Визначено основний мотив звернення журналістів до тем, пов’язаних із дітьми, вказано на недоліки їх висвітлення. Встановлено вплив телевізійної новинної журналістики на формування правосвідомості суспільства щодо дітей.

 1. Данькова Н. Детектор телерейтингів: підсумки 2019 року [Електронний ресурс] / Наталія Данькова // ДетекторМедіа : сайт. Електрон. ст. 2020. 16 січ. Режим доступу: https://detector.media/rinok/article/173957/2020-01-16-detektor-telereit..., вільний (дата зверн.: 20.01.2020). — Загол. з екрана. — Мова укр.
 2. Дзьомба Н. Права дитини та обов’язки журналіста: юридичне підґрунтя моральних норм журналістики про дітей / Наталія Дзьомба // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3. С. 110–121.
 3. Дзьомба Н. Проблеми журналістської моралі щодо прав дитини / Наталія Дзьомба // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки: зб. наук. пр. 2018. Вип. 896. С. 33–40.
 4. Дитячий форум у Житомирі [Електронний ресурс] // Подробиці (телеканал «Інтер»), випуск за 20 листопада 2019 року / Телеканал «Інтер». Режим доступу: https://newsvideo.su/video/11812368, вільний (дата зверн.: 25.11.2019). Загол. з екрана. Мова укр.
 5. Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. К., 2016. 48 с. Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 28.11.2019). Загол. з екрана. Мова укр.
 6. Іванов В. Сердюк В. Журналістська етика : підручник / передм. В. Мостового. 2ге вид., випр. К.: Вища шк., 2007. 231 с.
 7. Конвенція ООН про права дитини. Електрон. підруч. 49 с. Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf, вільний (дата зверн.: 20.11.2019). Загол. з екрану. Мова укр.
 8. Медіа та права дитини: посібник для журналістів, створений самими журна- лістами / MediaWise ; МГО «Інтерньюз Україна». 2009. 64 с. Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf, вільний (дата зверн.: 28.11.2019.). Загол. з екрану. Мова укр.
 9. Міжнародна федерація журналістів (МФЖ). Норми та принципи висвітлення у медіа питань, що стосуються дітей // Медіа та права дитини: посібник для журналістів, створений самими журналістами / MediaWise ; МГО «Інтерньюз Україна». 2009. C. 51–52. Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf, вільний (дата зверн.: 27. 11. 2019). Загол. з екрана. Мова укр.
 10. На лінії вогню [Електронний ресурс] // Випуск ТСН. 19:30 за 20 листопада 2019 року / Телеканал «1+1». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=4F0BNABMAJY, вільний (дата зверн.: 25. 11. 2019). Загол. з екрана. Мова укр.
 11. Найдьонова Л. Як захистити дитину в медіапросторі: психологічний аспект / Любов Найдьонова // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. К., 2016. С. 14–22. Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 20. 11. 2019.). Загол. з екрана. Мова укр.
 12. Пленарне засідання Верховної Ради України (відео) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-портал : сайт. Електрон. текст. дані. Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/fsview/184531.html, вільний (дата звернення: 28. 11. 2019). Загол. з екрана. Мова укр.
 13. Свіжа кров для Парламенту [Електронний ресурс] // Подробиці (телеканал «Інтер»), випуск за 20 листопада 2019 року / Телеканал «Інтер». Режим доступу: https://newsvideo.su/video/11812368, вільний (дата зверн.: 25.11.2019). Загол. з екрана. Мова укр.
 14. Формування правосвідомості та інформаційної культури за допомогою права // Цимбалюк В. С., Гавловський В. Д., Гриценко В. В. та ін. Основи інформаційного права України: навч. посіб. / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельника. К. : Знання. 2004. 274 с. Електрон. підруч. Режим доступу: https://buklib.net/books/32596/, вільний (дата зверн. 18.11.2019). Загол. з екрана. — Мова укр.