Медіа і міжконфесійні конфлікти: проблематика, концепти і візії

2020;
: 11-17
1
Львівський торговельно-економічний університет

Проаналізовано тему міжконфесійних конфліктів у медіа. Закцентовано на актуальності дослідження, що зумовлено процесами церковно-релігійного життя держа- ви. Інша причина актуальності зумовлена внутрішньополітичними процесами в Україні, які сформовані певними суспільно-політичними зрушеннями (виборчі процеси, революції тощо), а також геополітичним впливом Росії на державу через Церкву. Власне ці аспекти проблематики можна виокремити із журналістських матеріалів. Також вони є основою візій.

Останні наукові розвідки у сфері соціальних комунікацій лише частково розкри- вають проблему міжконфесійних конфліктів.

Висвітлити тему допомогли такі методи дослідження, як контент-аналіз, синтез та узагальнення, а також аксіологічний та соціально-комунікаційний підходи.

З’ясовано, що проблематику міжконфесійних конфліктів медіа висвітлюють з позицій концептів боротьба за майно, УПЦ МП як російська зброя, інспірація, взаємовтручання держави та Церкви, національний дух, томос.

Огляд матеріалів медіа засвідчив тенденцію до зміни акцентів у висвітленні міжконфесійних конфліктів у зв’язку з реальними наслідками отримання томосу про автокефалію Української Церкви. Якщо до 2019 р. медіа розглядали конфлікти між УПЦ МП — УПЦ КП, то вже згодом основними лініями журналістських матеріалів стали УПЦ МП — ПЦУ, УПЦ КП — ПЦУ.

Аналіз медійних текстів також показав, що конфлікти, пов’язані з УГКЦ та іншими релігійними групами, належно не висвітлено.

Виокремлено проблему у сфері мас-медійного висвітлення міжконфесійних конфліктів — нерівномірність частоти появи матеріалів у регіональних та загальноукраїнських інтернет-виданнях.

 1. Бондаренко В. Міжконфесійний конфлікт на Україні: витоки, стан і шляхи подолання /
 2. Володимир Бондаренко // Людина і світ. 1991. № 3. С. 2–10.
 3.  Палінчак М. Релігійні конфлікти в сучасній Україні [Електронний ресурс]/ М. Палінчак. —
 4. Режим доступу: http://vjhr.sk/archive/2015_4_2/13.pdf
 5. Бабій М. Міжконфесійні відносини: теоретичний і практичний аспекти виміру / М. Бабій //
 6. Релігійна свобода: наук. щорічн. К., 2005. С. 5–19.
 7. Бабій М. Міжконфесійні конфлікти у контексті міжконфесійних ідентичностей / М. Бабій // Релігія і нація в суспільному житті України і світу [за ред. Л. Филипович]. К., 2006. С. 207–218.
 8. Балух В. Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія, шляхи пдолання / В. Балух //
 9. Релігія та соціум. 2016. № 3–4 (23–24). С. 122–130.
 10.  Бойко А. Характер висвітлення етнорелігійної проблематики у мас-медіа України
 11. [Електронний ресурс] / Алла Бойко. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act
 12. =article&article=1968
 13. Бойко А. А. Релігія в мас-медіа України: тексти лекцій / А. А. Бойко. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. 2009. 158 с.
 14. Скленар І. Сенсаційність чи правдивість і точність в інформаційних та аналітичних матеріалах релігійної тематики (за публікаціями преси та інтернет-видань) / І. Скленар // Український інформаційний простір. 2018. № 2. С. 176–188.
 15. 9.    Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем. Спеціальний звіт
 16. [заг. ред. Діана Дуцик]. К.: ГО «Детектор Медіа», 2016. 48 с.