Національна самоідентифікація як егрегор реалізації творчої особистості: медійний контекст

2020;
: 148-159
Автори:
1
Ivan Franko National University of Lviv

Розглянуто основні етапи творення і реалізації самоідентифікованої особистості (статева ідентичність, расова ідентичність, класова, етнічна, національна, державна). Національна ідентичність найтісніше пов’язана із етнокультурою, бо технокультура позанаціональна із тяжінням до глобалізації, яка у другій половині XX — на початку XXI ст. охопила всі сфери суспільного життя практично всіх народів світу, формуючи загальнопланетарний інформаційний простір, світовий ринок капіталів, робочої сили, космополітизуючи культуру, уніфікуючи маркери ідентичності особистості, розширюючи, розриваючи, реально знищуючи межі національної традиційної самоідентифікації, нібито розширюючи можливості знайдення особистістю «свого місця в соціумі», як у Радянському Союзі, ставлячи Ідею замість Бога, формувалася із націй єдина спільнота: «радянський народ», який мав жити за комунізму. Досліджено егрегори самоідентифікації, яка реалізовується у суспільно- національних координатах: самоідентифікація у педагогічній комунікації (вчитель- учень, учень-вчитель), професійна самоідентифікація, поведінка особистості у межових (кризових) станах (за національних перемог та поразок), конструювання іміджу переможця, особистісне переборювання загальнонаціональних травм, самоідентифікація на виборах, формування стресостійкості особистості перед маніпулятивними діями ЗМІ, участь у формуванні мовної ситуації у державі. Проаналізовано етапи взаємоєдності особистості-реалізанта і державної нації: взаємозалежне і ненав’язливе про- будження і піднесення національної самосвідомості (мова, етнозвичаї, традиції, базові сучасні культурно-цивілізаційні стереотипи); інтуїтивно-раціональне вироблення практичних механізмів реалізації системи національних інституцій громадянського суспільства й убезпечення їх від втрати динамічної рівноваги, впадання у крайнощі — набутття крайніх лівих чи крайніх правих форм: комуністичної чи націонал-соціалістичної. Також ідеться про квазінаціональну ідентифікацію: свідоме приховування колишніми комуністами своєї суті під національними гаслами, вишитими сорочками як атрибутами національного тощо, про реалізацію особистості у період війни (навіть коли війна громадянська чи релігійна), самоідентифікацію через виразно активну диференціацію поза межами культури, в якій концентрується нереалізована у практичних сферах діяльності енергія нації, про авторський досвід національної самоідентифікації як журналіста і поета.

 1. В Україні катастрофічно зменшується кількість вчених // https://www.depo.ua/ukr/life/v- ukraini-kilkist-vchenikh-zmenshilasya-vchetvero- 201910071041171?fbclid=IwAR2JLdWYpoQA6TqgkdveijRn10IFlOWxh2JiNCea8h29nv_1TtEondK3srM).
 2. Павлюк І. Код розуміння: Рефлексії довкола нової книжки Дмитра Дроздовського «Меридіан розуміння» // День. 2012. № 28–29. 17 лют.
 3. Павлюк І. Під сонячним дощем до снігу золотого: передмова // Луцкова Світлана. Ex Libris квітня: Поезія. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2016. — 104 с.
 4. Павлюк І. Сучасна українська література у світовому контексті: з авторського досвіду: стаття // Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур. — Річник ІX. Зошит 1. Варшава—Люблін, 2015.
 5. Павлюк І. У білій тіні шевченківської слави: стаття // Українська літературна газета. 2012. Ч. 26, 2013. — Ч. 1, 2, 3, 4.
 6. Павлюк І. Українська авторизована поезія від Івана Мазепи до початку ХХІ століття: світоглядні основи (традиції): вступ до теми // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія Філологічна. Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. Вип. 41.
 7. Павлюк Ігор. Інтимне дихання епохи: статті, рецензії, інтерв’ю (1994–2010). Тернопіль: Астон, 2016. Т. 1. 752 с. 
 8. Павлюк Ігор. Молодий голос українки з Америки: Інтерв’ю // Інтимне дихання епохи: статті, рецензії, інтерв’ю (1994–2010). Тернопіль: Астон, 2016. Т. 1. 752 с.
 9. Павлюк І. Митець — Влада — Преса: історико-типологічний аналiз: монографія / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики. Луцьк: Надстир’я, 1997. 112 с.
 10. Фільц Олександр. Фройдівська лекція 2019: pro et contra // https://zbruc.eu/node/92781.
 11. Ясперс К. Психологія світоглядів / пер. з нім. О. Кислюк, Р. Осадчук. К.: Юніверс, 2009. 464 с.
 12. Ясперс К. Смысл и назначение истории: пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.