Особливості висвітлення матеріалів у інтернет-виданнях

2020;
: 96-101
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено особливості висвітлення журналістських матеріалів у інтернет-ЗМІ. Це питання актуальне сьогодні, адже журналістів очолюють люди різних рівнів, від чого і залежить спосіб подання інформації у ЗМІ. Також іноді трапляються випадки, коли журналісти онлайн-ЗМІ подають інформацію не у форматі інтернет-видання, публі- кують занадто довгі або надто короткі матеріали.

З метою покращення подання журналістських онлайн-матеріалів застосовано метод моніторингу матеріалів на прикладі інтернет-ЗМІ «Гал-Інфо» та «ZAXID.NET».

Необхідно зазначити, що в інтернет-виданнях поєднуються ознаки усіх видів ЗМІ. Користувачі інтернету мають можливість одночасно отримувати аудіовізуальну та текстову інформацію без використання традиційних ЗМІ. Також інтернет надає інформації такі властивості, як гіпертекстовість, коли читач може отримати найпов- нішу інформацію про те, що його цікавить, а також інтерактивність, яка дає споживачеві змогу вступити у діалог із медіа. Мета статті — дослідити особливості подання журналістських матеріалів у інтернет-виданнях.

  1. Kalmykov A. A. Internet journalism: textbook. manual for university students studying in special. 021400 «Journalism» / A. A. Kalmykov, L. A. Kohanova. M.: UNITI-DANA, 2005. 383 p.
  2. Korkonosenko S. G. Fundamentals of Journalism: A Textbook for Universities / S. G. Korkonosenko. M.: Aspect Press, 2001. 287 p.
  3. Kotsarev O. O. Typology of Internet-media // Scientific notes of the Taurida National University. V.I. Vernadsky. Avg. Philology. 2006. T. 19. No. 5. P. 321–324.
  4. Craig R. Internet journalism: the work of a journalist and editor in the new media / Richard Craig; trans. from English. A. Ishchenko. K.: Kind of. House of Kyivo-Mohylians’ka Academy, 2007. 324 p. 
  5. Meleshchenko O. K. Internet technologies in modern journalism: models and practice: textbook. tool / O. K. Meleshchenko. K.: KimU, 2005. 385 p.