Публікації про людей з обмеженими можливостями в інтернет-ЗМІ

2020;
: 75-80
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Ставлення до осіб з обмеженими можливостями здоров’я та з інвалідністю змінювалося протягом історії розвитку суспільства й зумовлено його культурно- історичними традиціями, соціально-економічним становищем, переважною релігією і менталітетом. Залежно від цього формується суспільне сприйняття інвалідів та осіб із обмеженнями в життєдіяльності, складаються уявлення про цю соціальну групу і формуються упередження щодо них. Велику роль у формуванні образу і стереотипів щодо людей з особливими потребами у суспільстві відіграють ЗМІ. Саме ЗМІ нав’язують суспільству, як потрібно ставитися до людей з інвалідністю, як їх називати, формують міфи та стереотипи про них. Тому ми досліджуємо, як пишуть провідні інтернет-ЗМІ України про людей з обмеженими можливостями.

В Україні проживає понад 2 мільйони людей з обмеженими можливостями. Особи з особливими потребами в усьому світі приділяють велику увагу тому, що і як пишуть про них у засобах масової інформації. Боротьба осіб з інвалідністю за використання коректної мови стосовно людей з інвалідністю — це частина руху проти дискримінації інвалідів у всіх сферах життя суспільства.

Масова преса звертається до проблем інвалідності не так часто. У центральних друкованих ЗМІ за місяць можна знайти близько десятка статей та публікацій на цю тему, і більшість з них суто інформаційні. Моніторинг українських ЗМІ показав, що ця тема далеко не найпопулярніша в ЗМІ, хоча помітна тенденція до поступового збільшення кількості публікацій. З’являється і все більше аналітичних і проблемних статей, історій, нарисів, тобто саме таких публікацій, які цікаві широкій аудиторії й можуть вплинути на формування громадської думки щодо людей з інвалідністю, ознайомлюючи читачів з проблемами, способами їх вирішення і людьми, які ці проблеми вирішують для себе чи для інших.

  1. Любивый Я. В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития / Я. В. Любивый. К. : Знание, 1993. 283 с.
  2. Національна доповідь «Про становище осіб з інвалідністю в Україні» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_fil e_name=DOC%2FREP0000749.PDF
  3. «Ноги переламати треба!» Скандал з параолімпійською медалісткою в Харкові отримав продовження [Електронний ресурс] // Обозреватель. Режим доступу: https://uazmi.org/news/post/ cFhxJ65hfzWeVJchQ0OfDG
  4. Роль журналістики у підтримці та захисті прав людини: посібник для громадських журналістів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://issuu.com/irf_ua/docs/rol-2011-12-13