Соціологічна інформація як складова телевізійних новин (за матеріалами загальноукраїнського телеканалу «1+1»)

2020;
: 3-10
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто висвітлення результатів соціологічних досліджень у програмах новин «ТСН» на телевізійному каналі «1+1» у 2019 р. Оскільки ТБ залишається одним із основних джерел інформації про події в Україні та у світі для переважної більшості українців, воно істотно впливає на формування громадської думки щодо суспільно важливих подій. Тому необхідно, щоб засоби масової інформації дотримувались вимог до оприлюднення соціологічних відомостей. Неупереджена і достовірна соціологічна інформація допомагає аудиторії належно інтерпретувати результати опитувань.

У статті досліджено специфіку подання соціологічних відомостей на телебаченні та з’ясовано стандарти відображення соціологічної інформації в медіа. Також розглянуто особливості роботи журналістів програми «ТСН» із соціологічними даними, насамперед дотримання таких вимог: зазначення назви організації, що проводила соціологічне дослідження, чітке формулювання запитань, вказування замовника опитування, території, на якій відбувалося опитування, часу його проведення, обсягу та способу формування соціологічної вибірки, розміру можливої статистичної похибки, методу опитування, оприлюднення результатів дослідження.

Дотримання вимог щодо висвітлення соціологічної інформації допоможе телегля- дачам адекватно сприймати результати опитувань. Соціологічна інформація в ЗМІ інформує та орієнтує аудиторію. Завдяки поданню такої інформації можна фокусувати увагу суспільства на певних питаннях, пов’язаних із виборами, оцінювати програми та діяльність політиків, впливати на поведінку виборців. У контексті інформаційного забезпечення громадян соціологічні відомості у медіа набувають важливого значення для розуміння процесів, що відбуваються в країні. Відтак телебачення виступає важливим засобом захисту національних інтересів та зміцнення державності.

 1. Гарматій О. В. Дотримання законодавчих норм щодо поширення соціологічних відомостей на телебаченні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. — № 3 (39). — С. 30–36.
 2. Гоян В. В. Журналістська творчість на телебаченні / В. В. Гоян. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. — 320 с.
 3. Гоян В. В. Типові та жанрові особливості інформаційної програми / В. В. Гоян. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. — 53 с.
 4. Для 74 % українців телебачення — досі основне джерело інформації // BBC News Україна. — 2019. — Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47670108.
 5. Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності / В. О. Жадько. — К.: Знання, 2012. — 270 с.
 6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — К.: Професіонал, 2004. — 208 с.
 7. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика / І. М. Лубкович. — 2-ге вид., переробл. та доп. — Л.: ПАІС, 2009. — 232 с.
 8. Мащенко І. Г. Лики і лиця телерадіопростору / І. Г. Мащенко. — К.: Українська Медіа Спілка, 2003. — 352 с.
 9. Недопитанський М. І. Технологія теленовин / М. І. Недопитанський // Електронна бібліотека Інституту журналістики. — 2016. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article&article=1459.
 10. Опитування громадської думки: посібник для журналістів / Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. — К., 2012. — 96 с.
 11. Продавці рейтингів. База псевдосоціологів // Тексти.org.ua. — Режим доступу: http://texty.org.ua/d/socio/.
 12. Соціологічні центри відмовилися оприлюднювати замовників рейтингів на запит ЦЕДЕМ // Детектор медіа. — Режим доступу: https://vybory.detector.media/2019/07/29/sotsiolohichnitsentry vidmovylysya-oprylyudnyuvaty-zamovnykiv-doslidzhennya-na-zapyt-tsedem/.
 13. Українці найбільше довіряють новинам на каналі 1+1 // 1+1. — Режим доступу: https://1plus1.ua/novyny/ukrainci-najbilse-doviraut-novinam-na-kanali-11.