Видове різноманіття рекламного контенту каналів «1+1», «СТБ» та «Новий канал» у 2016–2019 рр.

2020;
: 132-142
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У нашому сьогоденні реклама щоденно набуває все більшого значення. Основним завданням реклами є не лише привертання уваги та зацікавлення потенційного клієнта, вона повинна спонукати споживача до того, аби він відчув необхідність мати конкретний товар та в результаті придбав рекламовану продукцію — що і є основною, кінцевою метою телевізійної реклами.

Реклама на телебаченні — один із найякісніших способів презентувати свій продукт. Саме за її допомогою люди найчастіше дізнаються про розпродаж чи акцію, відкриття нового магазину чи, наприклад, оновлення давно розрекламованого бренда. Окрім того, реклама на телебаченні має можливість прямого впливу на свою цільову аудиторію, бо за показником охоплення аудиторії у телебачення найвищі показники, а отже, воно є одним із найвпливовіших ЗМІ в Україні.

Виокремлено основні види телевізійної реклами, представленої на найпопу- лярніших загальнонаціональних каналах нашої держави. Визначено методи, що най- частіше використовують під час виготовлення рекламного продукту задля досягнення її мети.

Проаналізовано рекламний контент каналів «1+1», «СТБ» та «Новий канал» за 2016–2019 рр. Виокремлено видове різноманіття рекламного контенту кожного медіа щорічно за 2016–2019 рр., виконано їх порівняльну характеристику. Крім того, вказано на найпопулярніші методи досягнення мети реклами на кожному із досліджуваних телеканалів.

  1. Беленко О. Ф. Режисура телевізійної реклами: навч. посіб. / О. Ф. Беленко. Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП, 2010.
  2. Братко О. С. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. / О. С. Братко. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 275 с.
  3. Вакурова Н. В., Типология жанров современной экранной продукции: учеб. пособ. / Н. В. Вакурова, Л. И. Московкин. Москва, 1997. — 62 с.
  4. Маніпуляція свідомістю та політична телереклама [Електронний ресурс] // Українська правда. — 2006. — Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2006/03/3/3073014/.
  5. Трячук М. Г. Маркетинг / М. Г. Трячук. К.: КНЕУ, 2005. 321 с.
  6. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу: бизнес-букварь / И. Х. Фред. М.: НТ «Пресс», 2007. 672 с.
  7. Фридман А. Можно ли улучшить работу отдела продаж? Отдел маркетинга. 2005. № 6. С. 48–50. 
  8. Шубін І. Б. Основи драматургії і режисури рекламного відео / І. Б. Шубін. Москва—Ростов на-Дону, 2004.