Заголовки публікацій у ЗМІ на прикладі газети «День» і журналу «Країна»

2020;
: 63-67
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Заголовок у засобах масової інформації відіграє особливу роль, оскільки це не просто елемент поданого до публікації матеріалу, але й відображення основної ідеї журналістського тексту. За допомогою влучного заголовка можна привертати увагу потенційних читачів, інтригувати, зацікавлювати. Проте через невдалий заголовок до важливої та цікавої інформації матеріал можуть не помітити читачі. Використовується маніпулятивний вплив на аудиторію саме за допомогою заголовків, адже дуже часто потенційні реципієнти роблять висновки про всю публікацію із самої назви.

Для аналізу заголовків використано публікації з суспільно-політичного тижневого журналу «Країна» та суспільно-політичної газети «День», яка виходить у Києві чотири рази на тиждень. Визначено, що в цих ресурсах активно використовуються інформаційні, спонукально-наказові, проблемні, констатуючо-описові та рекламно-інтригуючі заголовки. Для зацікавлення аудиторії вживають стилістично забарвлену лексику, мовну гру. Автори публікацій активно використовують метонімію, порівняння, риторичні запитання, антитези, епітети, тавтології, метафори, фразеологізми, персоніфікацію.

Також застосовують графічні засоби з використанням хештегів, плюсів, знака рівності, виокремлення тексту різними кольорами. Журналісти пишуть заголовки лексемами з професійної та іншомовної лексики.

Попри те, що обидва видання схожі за тематикою, у газеті «День» заголовки образні та оригінальні, журналісти активно використовують різноманітні лексичні засоби та графічні зображення, що привертає увагу та зацікавлює читачів. Що стосується журналу «Країна», то автори практично не використовують лексичних засобів, заголовки до публікацій або дуже короткі (лише одне слово), або занадто довгі (два — три речення), тому складні для сприйняття реципієнтів.

  1. Архів газети «День» [Електронний ресурс] // 1997–2018, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРЕС- ГРУПА» // 10.01.2018–28.12.2018 р. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/archivenewspaper? archive_date%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&archive_date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018
  2. Архів журналу «Країна» [Електронний ресурс] // Gazeta.ua // 10.01.2018–25.12.2018 р. Режим доступу: https://gazeta.ua/archive
  3. Заголовки в українських газетах та журналах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/reklama/zagolovki-v-ukrajinskih-gazetah-i-zhurn...
  4. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: підручник. Львів: Паїс, 2000. С. 108, 109.
  5. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: курс лекцій. К.: Знання, КОО, 2000. 222 с.
  6. Колесниченко А. В. Практическая журналистика: учеб. пособ. М.: Издательство Московского университета, 2008. С. 96–97.