ЗМІ Вінніпега у розрізі українських діаспорних медіа Канади

2020;
: 47-52
1
Faculty of Education and Socail Work Thompson Rivers University, Kamloops, BC Canada
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Простежується еволюція українських діаспорних ЗМІ Вінніпега від газет та журналів до веб-порталу та групи на Facebook.

Українські засоби масової інформації у Канаді впродовж історії свого існування виконували важливі ролі, передусім консолідувальну, були і залишаються чинником, що дає можливість відчувати свою належність до українського етносу, залишатися на зв’язку зі своєю Батьківщиною, обговорювати питання життя діаспори та підтримувати своє право отримувати інформацію рідною мовою. Дослідження цих медіа є важливим аспектом для розуміння життя та проблем діаспорян, їхніх прагнень, викликів та ідентичності в умовах іншого соціокультурного середовища.

Впродовж століття існування української діаспори у Канаді з’явилося щонаймен- ше 235 українських періодичних видань, засновниками яких були і політичні партії та рухи, які прагнули залучити численну діаспору до прихильників свого напряму розвитку держави, і релігійні громади, і професійні спілки, і просто ентузіасти, ціллю яких було об’єднання етнічних українців у Канаді задля збереження їхньої національної ідентичності.

З розвитком технологій сучасних медіа, через фінансові кризи останніх десятиріч тенденції функціонування друкованої преси змістилися у бік зменшення накладів, припинення діяльності деяких видань, початку створення електронного відповідника у мережі Internet, а згодом і переходу тільки на цю технічну платформу. Все більше людей у світі одержують інформацію за допомогою своїх смартфонів, а, отже, відмовляються від паперових відповідників улюблених видань, крім того електронна форма знімає з газет фінансовий тягар, пов’язаний з друком, дає змогу оперативніше подавати новинарну інформацію, точніше визначати вподобання аудиторії, швидко отримувати зворотну реакцію від свого читача, а отже, бути ефективнішими. І українські видання Канади не оминула ця зміна — способи обміну інформацією українських іммігрантів у Вінніпезі трансформуються відповідно до сучасних тенденцій на ринку медіа, а саме — зменшується кількість друкованих ЗМІ та все частіше спілкування переноситься на різноманітні інтернет-платформи.

 1.  Боровик М. Початок української преси в Канаді // Український самостійник (Мюнхен). 1961, ч. 9. С. 27–29.
 2. Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для українських меншин в Канаді. Мюнхен, 1977.
 3. Марунчак М. Історія українців Канади. Вінніпег, 1991. Т. 1 464 с.
 4. Гриценко О. Українська преса США і Канади: Завдання та проблеми на прикладі публікацій «Свободи» і «Нового шляху»// Філософська і соціологічна думка. 1995. № 9–10, С. 42— 49.
 5. Українська преса в Україні та світі ХІХ—ХХ ст.: іст.-бібліогр. дослідж. / уклад. : М. В. Галушко, М. М. Романюк (кер. проекту), Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефа- ника, НДЦ періодики. Львів : Оріяна-Нова, 2007. Т. 1 : 1812–1890 рр. 560 с.; 2009. Т. 2 : 1891— 1905 рр. 480 с. ; 2011. Т. 3 : 1906–1910 рр. 496 с. ; 2014. Т. 4 : 1911–1916 рр. 568 с.
 6. Савчук Г. М. Видавнича діяльність української діаспори у США та Канаді до Першої світової війни / Г. М. Савчук // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Соціальні комунікації. 2015. № 2. С. 100–107.
 7. Чекалюк В. В. Українськомовна преса США та Канади, її вплив на українські видання / В. В. Чекалюк // Наукові записки Інституту журналістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Та- раса Шевченка, Ін-т журналістики. Київ, 2004. Том 15. С. 50–55.
 8. Дзира О. І. Преса української діаспори Канади в міжвоєнний період як виразник думки громадськості / О. І. Дзира // Рукописна та книжкова спадщина України. 2014. Вип. 18. С. 446–459.
 9. Губарець В. Українська етнічна преса у Північній Америці: історія і сучасність /В. Губарець // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. 2005. Т. 22.
 10. Сковронська І. Ю. Українська еміграційна преса США і Канади як чинник утвердження української державності / І. Ю. Сковронська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. 2016. № 850. С. 361–366.
 11.  Бачинський Ю. Українська імміграція у Сполучених Штатах Америки. Нью-Джерсі, 1995. 340 с.
 12. Daschko, Y. (1982). The Ukrainian press in Canada. In M. Lupul (Ed.), A heritage in transition: Essays in the history of Ukrainians in Canada (pp. 263–280). Toronto: McClelland and Stewart Limited.
 13. Paul, A. (2018). Going silent. Winnipeg Free Press. Retrieved from https://www.winnipegfreepress.com/local/going-silent-490695751.html
 14.  Pawliczko A. Ukraine and Ukrainians Throughout the World. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1994.
 15. Сайт «Вінніпег Український» [Електронний ресурс] // UkrainianWinnipeg.ca. 2020. Режим доступу: http://www.ukrainianwinnipeg.ca/about/.
 16. Cайт журналу «Вінніпег Український» [Електронний ресурс] // UkrainianWinnipeg.ca. 2020. Режим доступу: http://www.ukrainianwinnipeg.ca/magazine/.
 17. Гурт «UKRAINIAN MANITOBA — Українці Манітоби» [Електронний ресурс] // Facebook. 2015. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/manitobaua/.