РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"

В Україні соціальні мережі почали активно використовувати в останні десятиріччя.  Вони стали не лише засобом спілкування між колегами, родичами чи друзями, а й джерелом інформації для сучасних журналістів. Проте українські журналісти часто використовують інформацію з соціальних мереж неправильно, таким чином поширюючи неперевірену інформацію.

Кожен пост у новинній стрічці часто слугує добрим інформприводом, який переростає у важливу суспільно-політичну або ж просто побутову тему. Як свідчать результати нашого дослідження, сучасні українські журналісти широко використовують соціальні мережі для комунікації як з посадовими особами, так і з реципієнтами, проте на платформах популярних соціальних медій існують і такі можливості, які залишились поза увагою журналістів. Отже, роль соціальних мереж у роботі сучасних журналістів невпинно зростає і набуває нових форм. Водночас легкість і доступність пошуку і поширення інформації не завжди передбачають її якість та достовірність. Наскільки легко здобути популярність завдяки соціальним мережам – настільки ж легко можна втратити авторитет, який заслужений роками. Відтак перспективою подальших розвідок у цьому напрямі є дослідження правил використання і поширення інформації у соціальних медіа та створення відповідного кодексу журналістської етики у соціальних мережах. Відповідно до нашого опитування, рідко журналісти використовують соціальну мережу «Інстаграм». Причина цього – те, що платформа передбачена для поширення фотоінформації, а не текстів. Утім, дані із цієї соціальної мережі можна також ефективно використовувати – для журналістських розслідувань, інформаційних приводів, сенсацій тощо.

Використовуючи соціальні мережі як джерело інформації, журналісти повинні передусім дотримуватись журналістських стандартів і ретельно перевіряти інформацію. Для цього допоможуть відповідні курси з верифікації даних в Інтернеті та факт-чекінгу.

1. Дорош М. Як революційні події міняли аудиторію медіасайтів [Електронний ресурс] / Марина Дорош // MediaSapiens. – 2014. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.

2. Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

3. Паршуков С. В. Роль соціальних мереж у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Сергій Васильович Паршуков // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – 2014. – Режим доступу : http:// informatika.udpu.org.ua/?page_id=1207.

4. Пішковцій С. Що таке соціальні мережі? [Електронний ресурс] / Сергій Пішковцій // ХайВей. – 2008. – Режим доступу: http://h.ua/story/ 93865/news_737425.html

5. Синєпалов І. Місце соціальних медіа в сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] / Іван Синєпалов // Трибуна. – Режим доступу: https:// ua. tribuna.com/ tribuna/blogs/ socialmedia/638384.html

6. Соціальні медіа [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE% D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0

7. Як розуміти соціальні мережі. Курс для журналістів [Електронний ресурс] / М. Скорик, В. Мороз // ВУМ. – Режим доступу: http://online.vum.org.ua/ course/ rozumity-sotsialni-merezhi-kurs-dlya-zhurnalistiv/

8. Яремчук В. Поняття, функції та особливості соціальних Інтернет-мереж [Електронний ресурс] / Віталій Яремчук // Науковий блог. – 2015. – Режим доступу: http:/ http://naub.oa.edu.ua/2015/поняття-функції-та-особливості-соціальних-Інтернет-мереж\.