Вибір алгоритму самоорганізації бездротової сенсорної мережі методом аналізу ієрархій

2016;
: cc. 179 - 184
1
Харківський національний університет радіоелектроніки
2
Харківський національний університет радіоелектроніки
3
Харківський національний університет радіоелектроніки
4
Харківський національний університет радіоелектроніки

Проведено оцінювання різних алгоритмів самоорганізації бездротових сенсорних мереж (БСМ). Досліджено особливості вибору переважного алгоритму самоорганізації сенсорної мережі методом аналізу ієрархій. За результатами порівняльного аналізу алгоритмів на основі суджень експертів методом аналізу ієрархій вибрано енергоефективний алгоритм самоорганізації БСМ. Цей алгоритм застосовує схему оплати, використовуючи потужність передавання як медіатор, досягаючи тим самим високої продуктивності.

1. Зеленин А. Н., Власова В. А. Фаза инициализации в беспроводных сенсорных сетях // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. 2012. № 26. С. 55–61. 2. Bein D. Self-Organizing and Self-Healing Schemes in Wireless Sensor Networks [Text]. London, England: Springer London, 2009. P. 293–304. DOI: 10.1007/978—1—84882—218—4_11. 3. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw Hill, 1980. 270 с. 4. Kalita H. K., Kar A. A New Algorithm of Self Organization in Wireless Sensor Network // Wireless Sensor Network. 2010. № 2. P. 43–47. DOI: 10.4236/wsn.2010.21006. 5. Krishnana R., Starobinski D. Efficient clustering algorithms for self—organizing wireless sensor networks // Ad Hoc Networks. 2006. Vol. 4. Issue 1. P. 36–59. DOI: 10.1016/j.adhoc.2004.04.002. 6. Lin J., Liu Y., Ni L. M. SIDA: Self- organized ID Assignment in Wireless Sensor Networks // Proc. IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems (MASS’2007), 2007. P. 1–8. DOI: 10.1109/MOBHOC.2007.4428604. 7. Nekoogar F., Dowla F., Spiridon A. Self Organization of Wireless Sensor Networks Using Ultra— Wideband Radios // Proc. Radio and Wireless Conference, 2004. P. 451–454. DOI: 10.1109/RAWCON.2004.1389174. 8. Rogers A., David E., Jennings N. R. Self-organized routing for wireless microsensor networks // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics — Part A: Systems and Humans. 2005. Vol. 35. Issue 3. P. 349–359. DOI: 10.1109/TSMCA.2005.846382. 9. Dressler F. Bio— Inspired Networking — Self—Organizing Networked Embedded Systems. Berlin, Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2008. P. 285–302. DOI: 10.1007/978—3—540—77657—4_13. 10. Self Organizing Wireless Sensor Network / K. Sohrabi, J. Gao, V. Ailawadhi, G. Pottie// Proc. 37th Annu. Allerton Conference on Communication, Control and Computing, 1999. P. 1201–1210. 11. Безрук В. М., Пономаренко Н. Н., Скорик Ю. В. Анализ эффективности методов многокритериального выбора предпочтительного варианта средств телекоммуникаций // Проблеми телекомунікацій. 2015. № 1 (16). С. 42–53. URL: http://pt.journal.kh.ua/2015/1/1/151_bezruk_analysis.pdf.