тероризм

Ініціативи Європейського Союзу у боротьбі з пропагандою тероризму

У статті проаналізовано ініціативи ЄС, які запобігають та протидіють радикалізації, зменшують вплив деструктивного контенту, а також спрямовані на вдосконалення вміння відрізняти об’єктивну інформацію від фейків та дезінформації. Наголошено, що боротьба ЄС з радикалізацією, екстремізмом й тероризмом базується на чотирьох «стовпах»: запобігти, захистити, переслідувати, відповісти.

Особливості проведення міжнародною коаліцією інформаційних операцій під час воєнної кампанії в Іраку у 2003 році

         У статті досліджені форми, методи і засоби проведення інформаційних операцій на всіх етапах воєнної кампанії в Іраку 2003 р. силами міжнародної коаліції на чолі із США. Показано, що воєнна кампанія міжнародної коаліції в Іраку 2003 р.

Терористична загроза: сучасне сприйняття феномена

Проаналізовано сучасне розуміння поняття тероризму через призму кримінально-
правових явищ. Розглянуто низку міжнародних нормативно-правових актів, пов’язаних
із організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежовано поняття “терор” та
“тероризм”. Наведено приклади системної протидії тероризму. Проаналізовано думки
українських та зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму.

Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи)

Проаналізовано окремі аспекти логічного мислення особи терориста, його
соціально-психологічний портрет. Доведено, що мислення такого злочинця важко
піддається однозначній інтерпретації, воно викривлене, однобічне, безальтернативне,
підпорядковане одній меті – реалізувати терористичний акт. Емоційна складова займає
в ньому більше місця, ніж будь-який логічний аналіз, моніторинг.
Описано причини емоційної лабільності особи, легкості миттєвого переходу від
одного емоційного стану до іншого – прямо протилежного, агресивного.

Психолого-правовий портрет особи терориста

Аналізуються сучасні розуміння психолого-правового портрету особи терориста
через призму загальних психологічних характеристик, кримінально-правових та
кримінологічних явищ – для якісно нового розуміння проблем, пов’язаних з
організацією терористичних угрупувань, вчиненням терористичних злочинів та їх
викриттям. Проаналізовано думки українських та закордонних науковців у сфері
подолання тероризму.

Сучасне розуміння поняття тероризму

Аналізується сучасне розуміння поняття тероризму через призму кримінальноправового явища. Розглянуто низку міжнародних нормативно-правових актів, пов’язаних з організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежовано поняття “терор” та “тероризм”. Наведено приклади системної протидії тероризму. Проаналізовано думки українських та зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму.

 

Взаємообумовленість нелегальних міграційних процесів та міжнародної терористичної активності

Стаття присвячена розкриттю явища нелегальної міграції, яка, своєю чергою, є надзвичайно сприятливим середовищем для міжнародної терористичної діяльності. Саме у середовищі нелегальних мігрантів, терористичні організації підшуковують безпосередніх виконавців терористичних актів, розповсюджують злочинні ідеї помсти, ненависті до “благополучних” держав та їх громадян.

Міжнародний тероризм як “непереборна сила” для світової спільноти?

Розкрито явище сучасного тероризму, який в усіх своїх формах і проявах, за масштабами та інтенсивністю, за жорстокістю перетворився сьогодні на одну з найбільш гострих та нагальних проблем глобальної значущості.

Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань

Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні детермінанти, які впливають на виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Об’єктивні детермінанти є причиною до об’єднання окремих індивідів у такі організації. Суб’єктивні детермінанти сприяють членству особи в терористичному об’єднанні.

Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі(2017–2018 рр.)

Розглянуто новітні внутрішні та зовнішні загрози ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), що зумовлені глобальними, регіональними та локальними тенденціями світового розвитку та зміною політичних, економічних та безпекових пріоритетів ЄС у контексті підписання Римської декларації  2017 р. До загроз та викликів ЄС на близьку перспективу зараховано: гібридні наслідки агресії Російської Федерації в Україні, міграційну кризу в Європі, серію терористичних актів у європейських містах, непередбачувану політику новообраного президента США Д.