Україна

Нейтралітет як стратегія національної безпеки

Досліджено нейтралітет як один з основних державних стратегій. Проаналізовано основні теоретичні та методологічні підходи дослідження проблеми нейтралітету, вивчено різноманітні дефініції цього поняття та виявлено основні ознаки нейтралітету держави.

Досліджено історичну еволюцію становлення стратегії нейтралітету у міжнародних відносинах. Виокремлено погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на стратегію нейтралітету держави. Визначено основні держави, що дотримуються політики нейтралітету, а також Україна, яка колись дотримувалась цієї стратегії

Суб'єкти номінації в Україні: правові аспекти

Розглянуто проблему номінації в Україні. На основі аналізу вітчизняного виборчого законодавства показано еволюцію правового регулювання проблеми суб’єктів номінації як на президентських, так і на парламентських виборах в Україні.

Енергетична дипломатія як важлива складова зовнішньої політики держави: європейський досвід для України

Розглянуто поняття енергетична дипломатіята особливості її провадження, виокремлено першочергові завдання для розвитку енергетичної дипломатії у зовнішній політиці України.

Результати голосування щодо "української" резолюції в ГА ООН як індикатор особливостей сучасного балансу сил у світовій політиці

Розглянуто вплив українсько-російського конфлікту на сучасний стан світового порядку. Продемонстровано особливості розв’язання «української кризи» на рівні багатосторонньої дипломатії, головно, Генеральної Асамблеї ООН. За допомогою методу зіставлення досягнуто основної мети дослідження – виявлено особливості сучасного процесу трансформації світового балансу сил.

Інформаційна стратегія органів державної влади України: особливості формування та реалізації у глобальному інформаційному просторі

 

Обґрунтовано необхідність формування ефективної інформаційної стратегії органів державної влади в Україні, яка б відповідала європейським і світовим стандартам. Окреслено критерії та принципи ефективної інформаційної стратегії; проаналізовано її нормативно-правове забезпечення; висвітлено механізми реалізації.

Інститут демократичних виборів в Україні:особливості та тенденції трансформації

В статті розглядається проблема дотримання демократичних принципів під час виборів в Україні. Аналізуються особливості та тенденції трансформації Індексу демократичних виборів в нашій державі.

Люстрація як засіб демократизації політичної системи України

Розглянуто люстрацію як інститут перехідної справедливості, що має своєю метою запобігання рецидивів авторитаризму, захист демократичних надбань і формування нової політичної системи. Виокремлено особливості, принципи та ресурси  люстраційного процесу в Україні. 

Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine

Article presents the results of the research of impact of investment factor on economic development of Ukraine and types of economic activities for the period 2000-2011 are presented; and determines types of economic activities, that are priority for investments in order to ensure the development of the national economy in framework of the post-industrial society.

Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society

The article presents the results of the national economy development stability assessment in the postindustrial society. The method of assessment based on the efficient state management under optimal economic, innovation and investment, and social conditions is proposed.