агресія

Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії

Розглядаються питання Міжнародного кримінального Суду у контексті протидії
агресії. На підставі методології системного аналізу міжнародного та національного
законодавства досліджується реалізація компетенції визначеної Римським Статутом
Міжнародного кримінального Суду щодо агресії та вплив юридичної практики
установи на забезпечення безпеки. Пропонується доповнення терміну “агресія” новими
чинниками зв’язаними з появою кібер-атак і інших новітніх засобів.

Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі(2017–2018 рр.)

Розглянуто новітні внутрішні та зовнішні загрози ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), що зумовлені глобальними, регіональними та локальними тенденціями світового розвитку та зміною політичних, економічних та безпекових пріоритетів ЄС у контексті підписання Римської декларації  2017 р. До загроз та викликів ЄС на близьку перспективу зараховано: гібридні наслідки агресії Російської Федерації в Україні, міграційну кризу в Європі, серію терористичних актів у європейських містах, непередбачувану політику новообраного президента США Д.