експозиція

Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи

На прикладі практичного досвіду діяльності музейних установ України та світу зроблено спробу теоретично розмежувати музейні інновації та інтерактивність. Наведено конкретні приклади із практичної діяльності музеїв, спрямовану на запровадження у експозиційну, науково-фондову та освітню діяльність інноваційних та інтерактивних методик й практик.

Експозиційна робота у діяльності музею

Проаналізовано суть і особливості експозиційної роботи як важливого напряму діяльності музею, концептуальні засади музейної експозиції та її роль для вивчення і збереження історико-культурної спадщини та висвітлення поступального розвитку людства.

Визначення експозиції земельних ділянок для врахування їхніх екологічних характеристик та вартості

Пропонується облік експозиції схилів земної поверхні при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок. наведено відповідні формули для розрахунку експозиції.