АЕС

Зміна осадження гідротехнічних споруд при розвантаженні системи водоохолодження АЕС

За період з липня по листопад 1985 на Рівненській АЕС проведено три цикли вимірів осадженнь гідротехнічних споруд блоків 1 і 2 відповідно до методики, викладеної в [1, 2]. Вимірювання виконані високоточним нівелюванням за постійною схемою [2]. Три цикли вимірювань складалися з чотирьох нівелірних ходів між трьома глибинними реперами по маркам блокової насосної станції (БНС), насосної станції градирень (НСГ), двох висотних градирень (Г1 і Г2). Третя насосна станція (ОНБ) розташована за межами території гідротехнічних споруд і включена в вимірювання, як контрольне спорудження.