eastern Europe

Структура гравітаційного поля Східної Європи і деякі питання регіональної геодинаміки

На підставі досліджень, виконаних раніше [2, 3, 5], а також завдань, що вирішуються регіональної геодинаміки [4], пропонуємо комбінований метод вивчення останньої - метод обробки накопиченої інформації про фізичних полях конкретних регіонів досліджуваних процесів.