Закарпаття

ШКОЛИ НАРОДНОГО ХРАМОВОГО БУДІВНИЦТВА, ТИПИ ТА ГРУПИ ЦЕРКОВ КАРПАТ

Встановлено, що сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат, у формах і сим­во­лах якої горяни виявили і зберегли загальноукраїнську спільність та яс­кра­ву регіональну специфіку, є історичним феноменом і найвищим вира­зом народної традиційної будівельної культури.

Дослідження показали, що в місцях, де зустрічається східний тип церкви із західним, відбувається синтез архітектурно-конструктивних рішень, який дає нові типи церков. Поява нових типів на українській етнічній території залежить від часу і місця такої зустрічі.

Особливості архітектури залізничних вокзалів Закарпаття

Архітектурно-просторові та композиційно-стилістичні особливості формування залізничних вокзалів Закарпаття розглянуто на тлі історичних і територіальних передумов. Проводиться порівняння вокзалів та пасажирських будівель з іншою громадською та житловою забудовою.

Традиційний народний одяг як джерело вивчення та популяризації культурної спадщини Закарпаття

Йдеться про традиційний народний одяг як важливе джерело вивчення та популяризації культурної спадщини Закарпаття. Окреслено основні аспекти, для з’ясування достовірності яких одяг є цінним джерелом, наведено головні форми популяризації культурної спадщини через призму народного вбрання.

Геодинаміка, тектоніка та сейсмічність Карпатського регіону України

У роботі розглянуто характерні особливості сучасної геодинаміки, тектоніки та сейсмічності Карпатського регіону України і його складових частин – Складчастих Карпат, Закарпаття та Перед­карпаття. Простежено їх взаємозв’язок і зв’язки з попередніми геодинамічними режимами та відпо­відними тектонічними структурами літосфери регіону. Проаналізовано особливості геодинаміки та сейсмотектонічного процесу в основних сейсмогенних зонах.

Відображення локального, регіонального та глобального сейсмотектонічного процесу у деформаціях порід активних тектонічних структур і прогноз землетрусів

Розглянуто різномасштабні пре-, ко- і постсейсмічні деформаційні процеси від місцевих, регіональних і сильних світових землетрусів у літосфері Землі за даними деформаційних вимірювань на короткому кварцовому деформографі РГС “Берегове” в Українському Закарпатті. Простежено деякі особливості поширення таких деформацій у літосфері Євразії.

Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій

Аналізуються результати деформографічних спостережень за 2007-2012рр., проведених у Закарпатській сейсмічноактивній зоні, де наукові дослідження спрямовані на вивчення сучасних тектонічних процесів, викликаних літосферними та післясейсмічними явищами.