Польща

Пандемія як виклик українським трудовим мігрантам у Польщі

У статті аналізується вплив пандемії коронавірусу на зайнятість українських трудових мігрантів у Польщі. Визначено той факт, що саме економічна ситуація та війна на сході України зумовлює безперервний процес виїзду трудового населення до західного сусіда. Проаналізовано основоположні документи міграційної політики України та польського законодавства у сфері працевлаштування іноземних громадян. З’ясовано, що наслідком запровадження карантинних обмежень став масовий відтік українських заробітчан із Польщі.

Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в регіоні Західної Галичини (Польща): порівняльний аналіз

Стаття присвячена дослідженню окремих питань виборчих програм переможних політичних партій на парламентських виборах у Західній Галичині У Польщі на парламентських виборах 2011 р. Робота включає, зокрема, програми партій-переможців у Підкарпатському та Малопольському воєводствах на парламентських виборах 2011 р. та проведено їх порівняльний аналіз.

Здійснено ідеологічне та програмне визначення польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проекту ParlGov.

Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз

У статті здійснено порівняльний аналіз державної політики України та Польщі щодо захисту прав національних меншин. Автори розкривають суть та виділяють ознаки національних меншин, аналізують ситуацію щодо національних меншин, яка існує в Україні та Польщі.

Окремі проблеми програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 роках: порівняльний аналіз

У статті аналізуються окремі проблеми виборчих програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 років (Західна Галичина, Польща).

Здійснено ідеологічну та програмну детермінацію польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проекту ParlGov.

Пріоритетні напрями діяльності української меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польщі

Проаналізовано особливості, виклики та пріоритетні напрями функціонування української громади у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а також досліджено ґенезу діяльності української національної меншини у цьому регіоні з повоєнних часів і до сьогодні. Стверджується про затребуваність вивчення проблематики функціонування української національної меншини у Польщі у регіональному вимірі, коли аналізується діяльність українських громад в різних воєводствах. Таке дослідження актуалізується з погляду виявлення факторів, що визначають розвиток усесторонньої співпраці України і Польщі.

СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ГРОМАДЯНСЬКО-ПРОФЕСІЙНИХ НОВИХ МЕДІЙ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЗРАЗКА ПОЛЬСЬКОГО ЧАСОПИСУ «НОВА ПОЛЬЩА» ТА ВЕБ-ПРОЕКТУ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» – «УКРАЇНА INCOGNITA»)

Кожен із нас, хто користується будь-яким із типів ґаджетів, носить у своїй кишені цілу інформаційну матрицю, долучитись до якої може через дотик до дисплею. Мережа спонукає нас до можливості тримати весь світ на кінчиках власних пальців. Водночас присутність ґаджета у кишені дозволяє нам фіксувати ті події, які видаються важливими, а потім розміщувати на відповідних веб-ресурсах. Тобто, окрім можливості володіти інформацією, мережа дозволяє нам бути новітніми творцями контенту.

Ситуація в Україні і способи її вирішення в оцінюваннях поляків

Досліджено формування громадської думки у Польщі на тему ситуації в Україні від 2014 року. Зокрема, проаналізовано медійну інформацію як головний чинник впливу на громадську думку. Показано ступінь відповідності поглядів поляків образу ситуації в Україні, витвореному польською пресою.

Науково-історична спадщина М. Лозинського

Проаналізовано науково-історичну спадщину М. Лозинського про процеси, що відбувались в Україні під час національно-визвольних змагань. Вказано, що основними напрямами наукових досліджень М. Лозинського була державно-правова та міжнародно-правова проблематика.

Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі

The mathematical models for spatial analysis of GHG emission processes from pulp, paper, food products and beverages have been developed. Using geoinformation technology the estimates of GHG emissions in Poland at the level of production plants, as well as at the level of elementary areas 2 km  2 km in size have been obtained.

Оцінка придатності активної геодезичної мережі ASG-EUPOS як планової висотної бази в Польщі

Наведено результати попереднього аналізу точності високоточного позиціонування ASG-EUPOS, створеної у формі одноманітної мережі супутникових референцних станцій у Польщі.