похибка

ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР СИЛИ ТА ТИСКУ

Сенсори з частотним вихідним сигналом відзначаються з особливо високою точністю, її легко комутувати, а сигнали передавати на великі відстані. Основним елементом таких сенсорів є електромеханічний осцилятор, включений у зворотний зв’язок автогенератора. Струнні металеві осцилятори не забезпечують необхідну точність вимірювань через незадовільну пружність, гістерезис, релаксацією, та часову нестабільність металів.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано сучасний стан розвитку метрологічного забезпечення випробувального устаткування та засобів  вимірювальної  техніки  для  забезпечення  конкурентоздатності  продукції,  безпеки  на  виробництві (радіаційної безпеки), отримання об’єктивної діагностичної  інформації в медичній практиці. Метрологічне забезпечення – це один  із основних етапів виробничого процесу , який впливає на отримання результатів вимірювання та їх якісну оцінку (точності). 

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

Cylindrical control of holes of tube details manufactured by deforming broaching

This work is devoted to the issues of processing holes in different thickness of tubular billets great length deforming broaching. The urgency of this problem is substantiated. The results of studying the regularities of deformation of a material in the deformation zone under deforming broaching are presented. The reasons for the formation of this type of geometric error as the curvature of the axis of the machined hole are established. They are caused by the variation of axial deformations of the sections of blanks of various thickness in the circumferential direction.

Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки

Проаналізовано похибку визначення кута на ціль у системі артилерійської звукової розвідки. Досліджено обчислювальну складність формули для визначення відстані між звукоприймачами. Проаналізовано основні джерела похибки під час визначення кута напряму на ціль. Показано залежності складових похибки визначення кута на ціль.

Обчислення параметрів зв’язку між державною геодезичною референцною системою УСК2000 та міжнародними системами ITRS/ITRF2000 і ETRS89/ETRF2000

Розглянуто питання трансформування координат в державнії геодезичній мережі України при використанні загальземних референцних систем координат та системи координат УСК2000.