громадський контроль

Адміністративно-правові механізми, що забезпечують суспільну довіру поліції

Розкрито теоретичні підходи щодо адміністративно-правових механізмів взаємодії
поліції із громадськістю на партнерських засадах, спрямованих на забезпечення
суспільної довіри та громадської підтримки поліції. Проаналізовано вплив
адміністративно-правових механізмів, що забезпечують суспільну довіру поліції, на
ефективність службової діяльності Національної поліції в умовах реформаційних
процесів у правоохоронній системі держави. Обґрунтовано потребу обов’язкового
врахування громадської думки під час прийняття нормативно-правових актів, що

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.