громадськість

Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками

Увагу зосереджено на діяльності органів виконавчої влади, громадськості у сфері профілактики адміністративних проступків. Розглядається профілактика адміністративних проступків як соціально спрямована діяльність держави, посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян.

 

 

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.