дані

Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах

Для управління процесом набуття знань та ефективного їх використання в інтелектуальних системах використовують контекстозалежні методи. Проана¬лізовано різні визначення контексту та узагальнено його властивості для системи з агентом, що приймає рішення. Наведено порівняння формальних моделей подання та опрацювання контекстозалежних даних, а також методів логічного виведення та розумування в інтелектуальних системах, що враховують контекст. Проаналізовано використання контексту в системах із ситуаційною обізнаністю.

Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень

Описано класифікацію і підходи до побудови СППР, які враховують різноманітні аспекти проблеми невизначеності процесу розроблення СППР. Запропоновано та описано ознаки класифікації, удосконалено узагальнену класифікацію СППР. Про- аналізовано види архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних. Наведено аналітичний опис підходів до побудови концептуальної моделі, а також розглянуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

Метод оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем на основі ISO/IEC 25012

The importance of ontology within concepts of the knowledge base and intelligent systems is considered in the article. Standard ISO/IEC 25012 has been offered for evaluation of ontologies qualities of knowledge bases of intelligent decision support systems.

Онтологія очищення даних

Описано етапи процесу очищення даних у СППР. Запропоновано та описано концепти онтології очищення даних. Проведено аналіз методів і технологій очищення даних на кожному з етапів процесу з врахуванням його особливостей. Побудована онтологія очищення даних для методологічної систематизації методів у реалізації функціональних елементів моделі СППР.