generating programming algorithms and algebra programs

Алгебро-алгоритмічні підходи до опису предметних областей та синтезу програмних середовищ для них

Наведено основні алгебро-алгоритмічні підходи (назвемо алгеброю алгоритміки -<АА>) та інструментальні засоби її підтримки. <АА> – перспективний напрям української алгебро-кібернетичної школи, започаткованої академіком В. М. Глуш¬ковим, пов'язаний із розробленням систем алгоритмічних алгебр (САА) і синтезатора програм за їх алгебраїчними описами. Першим таким синтезатором є синтезатор Мультипроцесист, який у світлі сучасних досліджень можна вважати однією з перших систем породжувального програмування.