криміналістична характеристика

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та комунального майна

Статтю присвячено аналізу питання особи злочинця як невід’ємного елемента криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та колективного майна, відповідальність за що передбачена ст. 233 Кримінального кодексу України. Обґрунтовується думка, що для побудови дієвої криміналістичної характеристики повинні виокремлюватися лише ті елементи, які мають чітку орієнтуючу та розшукову спрямованість і можуть сприяти визначенню подальших напрямів розслідування. Тому інформація про типову особу злочинця повинна бути обов’язковим елементом такої характеристики.

Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв

Проаналізовано наукове розроблення криміналістичного поняття особи злочинця.
Подано криміналістичну характеристику осіб, які вчиняють терористичні акти з
використанням вибухових пристроїв. Визначено основні ознаки терористичних груп,
які вчиняють терористичні акти. Класифіковано осіб, які вчиняють терористичні акти,
залежно від їхнього соціального та професійного стану.

Характеристика нецільового використання бюджетних коштів: криміналістичні аспекти

Розглянуто сутність криміналістичної характеристики нецільового використання
бюджетних коштів посадовими особами. Окреслено основні елементи криміналістичної
характеристики на її розвиток. Взято до уваги сучасне визначення криміналістичної
характеристики нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами.
Охарактеризовано окремі способи вчинення посадовими особами нецільового
використання бюджетних коштів. Подано склади злочинів які пов’язані з нецільовим
використанням бюджетних коштів.

Криміналістична характеристика злочинів, що їх вчиняють під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Розглянуто поняття та зміст криміналістичної характеристики злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено окремі способи вчинення злочинів під час закупівлі лікувальних засобів представниками охорони здоров’я. Визначено окремі протиправні дії посадових осіб під час публічних закупівель лікувальних засобів, медичних товарів та виконання робіт і послуг у сфері охорони здоров’я.