зсув

Покутський глибинний розлом і його вплив на тектоніку і нафтогазоносність південно-східного сегменту Карпат

Мета. Метою дослідження є аналіз впливу Покутського глибинного розлому на тектоніку і нафтогазоносність південно-східної частини Українських Карпат. Методика. Полягає у детальному комплексному аналізі геолого-геофізичних матеріалів на цій ділянці.

Експериментально-картографічне моделювання динаміки зсувонебезпечних територій за даними геодезичних спостережень

Мета. Метою цієї статті є розробка методичних положень та практичних рекомендацій стосовно експериментально-картографічного моделювання динаміки активної зсувної території на основі серійних геодезичних вимірів на ній. Це дасть змогу детальніше вивчити природу та стан зсувного процесу в геопросторовому середовищі. Методика.