координати межових знаків

Вплив стану геодезичної основи на точність визначення геометричних параметрів земельних ділянок

Розглянуто вплив геодезичної референцної системи координат на точність визначення площ земельних ділянок

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють проведення геодезичних зйомок для ведення державного земельного кадастру. Досліджено вплив інструктивних середніх квадратичних помилок визначення координат межових знаків на середню квадратичну похибку визначення площі земельних ділянок поза межами населених пунктів.

До питання точності визначення координат межових знаків земельних ділянок при кадастрових зніманнях

Розглянуто питання точності визначення координат межових знаківпри існуючих допусках визначення площ земельних ділянок в містах республіканського та обласного підпорядкування.