оцінка

Methodological Approaches to Evaluation and Revaluation of Fixed Assets in the Context of Implementing International Accounting Standards

It has been established that the issues of methodological nature are of key importance in ensuring the reproduction process of the elements of material and technical resources, among which the issues of applied significance should be emphasized, such as justification of criteria and indices which can be indicators of the reproduction process state; developing algorithm of the latter at its various stages; modeling reproduction processes at the enterprise.

Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни

Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів та викладення матеріалу з метою покращення освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для покращення засвоєння матеріалу студентами та їх успішності. Основну увагу звернено на ті активні компоненти електронної дисципліни, які вимагають зворотного зв’язку.

Індивідуальні завдання в електронній дисципліні

Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС Львівської політехніки. Основну увагу приділено автоматизації розподілу індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle.

Control Over the Implementation of the Innovative Development Program and Evaluation of Its Efficiency

The peculiarities of control over the implementation of the innovative development program are analyzed. The use of means of indicative control based on the evaluation of the analysis results of both individual indicators and their groups (time, resource and result) in the process of current control over the emergence of deviations and their prompt correction during the implementation of the innovative development program is scientifically substantiated. General principles of the financial efficiency evaluation of the implemented innovative programs are researched.

Достовірність експертних суджень в оцінці нерухомості

Наведено теоретичні та практичні пропозиції про підвищення достовірності експертного методу оцінки нерухомості. Проведені дослідження і висновки зроблені на основі теорії методів статистики і економіко-математичного моделювання.