точність результатів

PROVIDING QUALITY OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORY ACTIVITY

В статті розглянуто актуальні питання управління якістю медичних послуг і втілення їх в практичну діяльність. Для якості результатів досліджень серйозні проблеми створюються  багатьма об’єктивними  і суб’єктивними чинниками. Для усунення проблемних чинників було взято курс на розроблення національних стандартів у галузі лабораторної медицини, використовуючи міжнародний досвід розробки стандартів, що регламентують вимоги до організації діяльності клініко-дігностичних лабораторій та засобів лабораторного аналізу.

З досвіду геодезичного контролю геометричних параметрів підкранових колій на Рівненській АС

Наведено результати експериментальних досліджень у виробничих умовах пропонованих методик геодезичного контролю експлуатаційної надійності підкранових колій вантажопідйомного обладнання АС з використанням електронних тахеометрів. Результати підтвердили ефективність методик і досягнення необхідної точності.