методи

Інструментальна основа механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки

Стаття присвячена дослідженню інструментальної основи механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, що є частиною загального правового механізму, метою якого є екологічна безпека. Зазначено, що механізм забезпечення екологічної безпеки є складним комплексним утворенням, що включає сукупність організаційних, економічних і правових засобів.

Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх

Проведено кримінологічний аналіз діяльності суб’єктів індивідуальної профілак- тики корисливих злочинів неповнолітніх. Виокремлено ключові ознаки таких суб’єктів, наведено їх класифікацію. Розглянуто методи діяльності спеціальних суб’єктів індивіду- альної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх. Наголошується на важли- вості використання методу переконання. Систематизовано форми діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх за особливостями наданих повноважень.

Чинники психологічного впливу заголовків львівських газет «Високий Замок», «Експрес», «Ратуша»

Визначено психологічний вплив заголовків газет як приховану, неусвідомлену зміну установок, намірів, уявлень, оцінок читачів. Сутністю психологічного впливу заголовка газети є проникнення у психіку реципієнтів, щоб вони придбали газету, прочитали її матеріали, змінили свої погляди, мотиви, установки.

State Regulation and Strategic Development Management of Enterprises of State Sector: Methods and Mechanisms Improvement

In this article, conceptual frameworks and practically used regulating instruments, methods and mechanisms of state regulation of strategic development of public interest enterprises of the national economy are summarized and analyzed. The matter of concepts, which form specifically directed towards strategic development of bodies of state administration in modern world’s usage, are evaluated from the perspective of Ukrainian economy.

Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі.

Розглянуто наукові погляди стосовно методологічних підходів до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі. Визначено мету криміналістичної діяльності з встановлення фактичних даних в адміністративних справах. З позиції криміналістики подано характеристику криміналістичних методик, які доцільно застосовувати у ході розгляду справи про адміністративне правопорушення у судовому засіданні, та інформаційну складову динамічного процесу доказування як системи.

Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента внз, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів

Розглянуто особливості кримінологічного моделювання як комплексного методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів. Уточнено методологію кримінологічного моделювання. 
З’ясовано, що кримінологічна модель особистості студента ВНЗ, у зв’язку з вчиненням корисливо-насильницьких злочинів, за характером – є аналітичною, за змістом – інформаційно-описовою, за функціональним призначенням – має на меті сприяти удосконаленню практики запобігання вчиненню злочинів. 

Методи експертного дослідження мікрочастинок платини

У статті на прикладі з експертної практики розглянута методика експертного дослідження мікрочастинок платини. Виявлення і відокремлення мікрочастинок платини від механічної суміші інших металічних мікрочастинок проводили з використанням методів оптичної мікроскопії, магнітної сепарації та хімічного розчинення металів. 
Для вирішення діагностичних та ідентифікаційних питань застосовувався метод емісійного спектрального аналізу.

Методи та інструменти моделювання інформаційних процесів

In the article the theoretical principles, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system were proposed. The analysis of the basic principles and methods of modeling of information processes and methodology of forming an information system are justified. A systematic approach that allows to consider general strategic objectives of association and to form patterns and limits for receipt and interpretation of decision support systems was formulated.

Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами

Tthe article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded.