попередження

Роль громадянського суспільства та ЗМІ у боротьбі з корупцією

У статті приділено увагу питанням ролі громадянського суспільства та засобів масової інформації у боротьбі зі корупцією. Доведено, що ефективна діяльність, спрямована на подолання корупції видається неможливою без участі суспільства. Громадськість, з одного боку, є тією силою, яка здатна розірвати коло системної корупції у державі, а з іншого, без її підтримки, взаємодії з інститутами громадянського суспільства, антикорупційна діяльність органів державної влади видається малоефективною.

Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах

Розкрито поняття та суть запобігання злочинам у кримінально-виконавчих уста-
новах. Визначено основне завдання щодо запобігання такій злочинності. Проаналізовано
Державні програми щодо протидії злочинності в Україні. Розглянуто вітчизняні та
міжнародні нормативно-правові акти щодо запобігання пенітенціарній злочинності.

Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень

Розглядаються питання наявних правових засад протидії адміністративним правопорушенням. Пропонується авторське бачення заходів профілактичного та адміністративно-запобіжного впливу протидії адміністративним правопорушенням.