профілактика

Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння

Стаття присвячена розгляду теоретичних підходів до визначення терміна «юридична превенція» у контексті широкого та вузького розуміння. Досліджено різні наукові підходи до визначення терміна «юридична превенція» з погляду на кримінальне, кримінальне процесуальне, цивільне, адміністративне законодавство, законодавство про працю. Розкривається сутність поняття «юридична превенція» як профілактика, запобігання та підкреслені всі основні аспекти, пов’язані з нормативно-правовим регулюванням щодо правового явища, яке досліджується.

Санітарно-гігієнічна експертиза як спосіб профілактики харчових отруєнь

Санітрно-гігієнічна експертиза продуктів харчування та продовольчої сировини є
вагомим засобом профілактики харчових отруєнь серед населення України. В основі
показників їхньої безпечності лежать допустимі рівні вмісту небезпечних для здоров’я і
життя речовин хімічного та біологічного походження. Санітарно-гігієнічні заходи
потребують подальшого удосконалення на законодавчому рівні.

Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах

Розкрито поняття та суть запобігання злочинам у кримінально-виконавчих уста-
новах. Визначено основне завдання щодо запобігання такій злочинності. Проаналізовано
Державні програми щодо протидії злочинності в Україні. Розглянуто вітчизняні та
міжнародні нормативно-правові акти щодо запобігання пенітенціарній злочинності.

Примирення з потерпілим як засіб профілактики адміністративних правопорушень

У статті розглянуто питання примирення винної особи з потерпілим від адміністративного правопорушення. Пропонується авторське бачення застосування у передбачених національним законодавством України випадках примирення в якості одного із заходів профілактичного впливу з метою виховання у громадян доброчесності та законослухняної поведінки за різних життєвих обставин.

Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень

Розглядаються питання наявних правових засад протидії адміністративним правопорушенням. Пропонується авторське бачення заходів профілактичного та адміністративно-запобіжного впливу протидії адміністративним правопорушенням.