авторське право

Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права

Досліджено проблеми, пов’язані з відношенням між суб’єктом фотографування та фотографом у контексті авторського права. Розглянуто також ситуації при використанні фотографій, на яких зображені суб’єкти фотографування, третіми особами.

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні

Розглянуто питання поняття та змісту проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності під час досудового розслідування. Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи  у сфері інтелектуальної власності. Наведено основні види судових  експертиз  у сфері інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час  дослідження об’єктів інтелектуальної власності. Визначено основні обставини, які встановлюють судовими експертизами у сфері інтелектуальної власності, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях.