інформаційна система обслуговування користувачів із особливими потребами

Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами

Оглядово проаналізовано способи подання знань. Запропоновано використо-вувати метод аналізу ієрархій для обрання способу подання знань у інформаційній системі обслуговування користувачів із особливими потребами, ґрунтуючись на вагах об’єктів, отриманих методом експертного оцінювання. За результатами обчислень визначено онтологічний підхід як найзручніший спосіб подання знань, який є гнучким та легко пристосовується до змін, які неодмінно з’являються в процесі інформаційного обслуговування цієї категорії користувачів.