дизаміщений оксетан

РЕАКЦІЇ ТРЕТ-БУТИЛГІДРОПЕРОКСИДУ З ТРИ-, ЧОТИРИ- ТА П’ЯТИЧЛЕННИМИ КИСНЕВМІСНИМИ ГЕТЕРОЦИКЛАМИ

На даний момент органічні пероксиди відіграють важливу роль у розв’язанні багатьох теоретичних і прикладних проблем хімії, біології та медицини. Ці сполуки широко використовуються як окислювачі та радикальні ініціатори вільнорадикальних реакцій, які широко використовується при виготовленні полімерів з ненасичених мономерів як в промисловості, так і в лабораторії. Також пероксиди застосовуються як окисники, дезинфікуючі агенти, відбілювачі тощо, а також є проміжними продуктами при одержані різних класів функціональних органічних сполук.