Pseudomonas aeruginosa

CHARACTERIZATION OF THE “ENZYMNYI” DETERGENT ACCORDING TO ABILITY OF MICROBIAL BIOFILMS DISRUPTION

У статті наведено результати досліджень впливу різних концентрацій робочих розчинів ензимного засобу «Ензимий» на мікробні біоплівки Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa та Bacillus cereus. Проведені дослідження вказують на те, що найоптимальніша дія засобу на біоплівки проявляється за концентрації 0,01 %, за якої оптична щільність біоплівок знижується в 3,7 раза у Staphylococcus aureus і у Pseudomonas aeruginosa та в 4,5 раза у Bacillus cereus порівняно з контролем і знаходиться у межах 0,7-0,53 од. відповідно.