простежуваність

ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Проаналізовано актуальність створення в Україні первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному  середовищі  в  діапазоні  частот  від  0,5 МГц  до  10 МГц,  зумовлену  необхідністю метрологічного  забезпечення чинного  ультразвукового  медичного  обладнання  та  проведення  процедур  оцінки  відповідності  вимогам  технічного регламенту  щодо  медичних  виробів  для  введення  їх  в  експлуатацію.  Перелік  параметрів  акустичного  виходу ультразвукового  медичного  обладнання  стандартизований  Міжнародною  електротехнічною  комісією (ІЕС),  зокрема параметри  ультразвукового 

НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

У статті запропоновано новий підхід до визначення необхідності вчасного проведення калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань. Підхід заснований на використанні контрольних карт Шухарта з нанесенням на них ковзних (рухомих) середніх. Розглянуто приклад застосування ковзних середніх для вирішення поставленої задачі.